Už víte, že starosti s chováním vašeho dítěte nejsou jen tak. Poznali jste, že mnohé se dá vysvětlit projevy ADHD.

Snažíte se s dítětem pracovat jinak. Také ve škole mají svoje pokyny a postupy. A často to skřípe. A někdy toho máte až nad hlavu.

V následujícím článku popíšu, na koho se můžete obrátit, když máte jasno v tom, že „takhle to už dál nejde“.

 

Cestu, jak na výchovu dítěte s ADHD, si musíte vyšlapat sami.

Ovšem odborně vedený rozhovor (terapie) vám může pomoci k lepší sebereflexi a může také nastartovat jiný (užitečnější) způsob přemýšlení. Nebo můžete získat cenná doporučení ohledně medikace, vzdělávání, režimu, práce s emocemi či tréninku pozornosti, sebeovládání…

Zajít můžete za psychiatrem, psychologem, (psycho)terapeutem nebo koučem. Pro zjednodušení píšu o odborných pracovnících v ženském rodu, protože ženy potkávám častěji, ale samozřejmě můžete narazit také na odborníky – muže.

 

 

 1, Psychiatrička

Vystudovala medicínu na lékařské fakultě VŠ a absolvovala několikaletou odbornou přípravu (atestaci) v oboru psychiatrie. Je odbornicí na diagnostiku duševních poruch. Jako jediná může předepisovat léky a konzultovat nežádoucí účinky. Kapacita dětských psychiatrických ambulancí je absolutně nedostatečná, takže bohužel nemůžete počítat s prostorem pro poradenství či terapii.

2, Psycholožka či Speciální pedagožka

Vystudovala psychologii či speciální pedagogiku na VŠ, prošla mnohými vzdělávacími kurzy, nejčastěji ji potkáte v pedagogicko-psychologické poradně či ve středisku výchovné péče. Je odbornicí na pozorování, hodnocení a diagnostiku osobnosti i vztahů. Vystupuje v expertní roli, pracuje s jasnou zakázkou, dává odborné rady (které někteří klienti nemají kapacitu zpracovat).

3,  Psychoterapeutka  

Vystudovala humanitní obor na VŠ, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik, za který zaplatila zhruba sto tisíc korun, je odbornicí na vedení rozhovoru. Vystupuje v partnerské roli, používá zejména techniky naslouchání, podporování a mapování, zabývá se osobními, rodinnými i seberozvojovými tématy. Mnohé psycholožky a speciální pedagožky jsou zároveň psychoterapeutkami.

4,  Koučka

Vede rozhovor podle koučovacích postupů, které si osvojila v rámci certifikovaného kurzu. Otevřenými otázkami pomáhá k lepšímu náhledu a efektivnějším strategiím, zabývá se hlavně seberozvojovými tématy.

4, Kamarádka

Má dlouholetou praxi v povídání u kafe, ráda si vás vyslechne, má o vás opravdový zájem a když budete chtít (často i když chtít nebudete), vám řekne, co by na vašem místě dělala ona:).

5, Já

Já jsem vystudovala psychologii i speciální pedagogiku, absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik, prošla jsem si praxí psycholožky v poradně a v ambulanci střediska výchovné péče.

Daleko více než diagnostika mi sedí pozice psychoterapeutky, věřím v sílu užitečného rozhovoru, pomáhám klientům najít zdroje ke zlepšení kvality života. Můj vztah ke klientům je založen na spolupráci a respektu, propojuji terapii s koučinkem, protože v životě také neřešíme osobní a pracovní témata odděleně.