Online konzultace

800  včetně DPH

V čem jsou konzultace se mnou jedinečné?
V komplexním pojetí řešení potíží!

Společně se budeme věnovat oblasti výchovy, vzdělávání dítěte, jak trénovat oslabené dovednosti dítěte a silné stránky, péči o vás, mateřskému mentoringu, možnostem při léčbě neurovývojových oslabení dítěte, možnostem zpracovávání emočních zátěží, "výživě pro mozek" a dalším tématům podle vaší potřeby.

Podělím se s vámi o tom, co mi funguje s dcerou nebo se synem, a co mi naopak přijde zbytečné nebo kontraproduktivní.

Dohodnutí termínu konzultace: e-mailem po odeslání objednávky

Délka trvání konzultace: 1 hodina

S Ivanou se osobně známe a přátelíme už několik let a naše rozhovory se tak většinou odehrávají v přátelském duchu vzájemného sdílení. O to víc však oceňuji Ivaninu schopnost přejít do profesionální roviny a vést konzultaci ve vymezených tematických mantinelech a udržet hovor u jádra problému.

Ivana dokáže vytáhnout na světlo skryté příčiny problému, její otázky vedou člověka k novým úhlům pohledu a pomáhají situaci zhodnotit a najít z nich ideální východisko. Dokáže navést člověka od točení se v kruhu a rýpání se v nepříjemných pocitech ke konstruktivnímu řešení nebo AHA momentu.

Je velice otevřená, dovede naslouchat i směřovat rozhovor vpřed.

Má profesní rozhled a zároveň osobní zkušenosti, díky nimž se dokáže vcítit a dát mnoho podnětů k zamyšlení, které nevycházejí jen z teorie, ale i z odžité praxe.

Svým laskavým přístupem v člověku probouzí pocit, že je v pořádku cítit se někdy bídně, ale umí člověku pomoci najít i světlo na konci tunelu.

Barbora Bečvářová

Autorka příběhů pro děti a dospělé