Máte pocit, že když se dají dohromady sourozenci a ADHD, tak jsou z dětí dravé šelmy? Jsou u vás provokace, hádky a konflikty na denním pořádku? Ač se snažíte sebevíc, stále nenacházíte způsob, jak z toho ven? Mám pro vás 6 tipů, jak přesunout energii do budování sourozenecké spolupráce, a brzy uvidíte, jak děti budou fungovat jako sourozenci bez rivality. 

Sourozenci bez rivality? Zapomeňte na srovnávání!

 

 

Jako první je dobré se zamyslet nad tím, k čemu je dobré srovnávat sourozence mezi sebou. Děti s ADHD mohou oproti svým sourozencům v určitých ohledech vyžadovat zvláštní pozornost a péči. Pokud chceme podpořit individuální rozvoj dovedností každého z našich dětí a zároveň budovat sourozenecký vztah bez rivality, tak je nejlepší se s touto první překážkou vypořádat bez milosti a na srovnávání zapomenout.

Dávejte dítěti zpětnou vazbu ohledně jeho chování vhodným způsobem!

 

 

Velmi dobrou taktikou je číhat na moment, kdy se dítěti daří! Když budete mluvit o tom, co konkrétně vidíte, že dítě dělá, a zapomenete přitom na slova jako „hůře, lépe, dříve, později“, tak k sourozencům bez rivality povede mnohem schůdnější cesta.

Stačí říct třeba:  

„Dneska si se převlékla před snídaní, ani jsem ti to nemusela připomínat“.

„Mám radost, že jsi u snídaně převlečená. Takhle se mi to líbí!“

„U snídaně bychom měli být už převlečení.“

Všimli jste si? Ani zmínka o sourozenci!

Měříte všem stejným metrem? Uznejte, že spravedlnost není cesta!

 

 

Touha po spravedlnosti a snaha dopřát každému z dětí stejným dílem může znít jako jediné možné řešení. Ale nenechejte se mýlit, tímto způsobem z dětí sourozence bez rivality nevychováte.

V každodenním rodinném životě se s takovým přístupem budete často ocitat v situacích, kdy snaha po spravedlnosti bude velmi nepraktická či absurdní. A brzy přijde čas, kdy budete muset počítat i kuličky do polévky. Při online konzultacích s rodiči dětí s ADHD narážíme na limity spravedlnosti pravidelně a učíme se, jak se s nimi vypořádat.

Naučte se pracovat s jedinečností a sourozenecká rivalita nemá šanci!

 

 

Aby vám to bylo hned jasné, tak mám pro vás vhodnou odpověď na nejčastější otázku, kterou nás děti chtějí „vyprovokovat“ ke spravedlnosti.

„Koho z nás máš nejraději?“

Když budete trvat na tom, že máte všechny svoje děti rádi stejně, tak tím obvykle děti neuspokojíte a budete tuhle otázku dostávat pořád dokola.

Zcela jiná situace nastane, když řeknete:

„Ty jsi moje jediná(ý) Adinka (Toník, Lojzička…), nikdo jiný na světě tě nemůže nahradit. Moje láska k tobě se nedá s ničím porovnat.“

Sourozenci bez rivality se naučí řešit konflikty bez násilí snadněji!

 

 

Pokud mají děti rivalitu zvládnutou, tak mají volnou cestu k učení se spolupráci a dohodám.

Dovednosti, které jsou nutné pro zvládnutí konfliktu bez násilí, je třeba s dětmi s ADHD obvykle trénovat intenzivněji. Jejich impulzivita jim totiž brání prosazovat svoje potřeby v klidu a plánovaně.

Jako rodiče hodně pomůžete tak, že odlišné potřeby sourozenců uznáte. Velmi užitečné je dětem dovolit mluvit o vzteku a přitom vyhlásit nulovou toleranci vůči násilí. Osobně se mi osvědčilo také trénovat řešení hádek a konfliktů preventivně.

Předcházet konfliktům ohledně hraček můžete tak, že společně s dětmi vytvoříte pravidla užívání a vyjasníte vlastnická práva.

Není třeba pomáhat dětem řešit každou hádku, naopak děti musí mít prostor k tomu, aby si mohly poradit samy.  Když se situace nepřiměřeně vyostří, tak je třeba zajistit, aby sourozenci agresivní projevy zpracovávali odděleně.

Přiznejte si, ke kterému dítěti máte při konfliktech blíž!

 

 

Věděli jste, že vaše pozice mezi sourozenci z dětství ovlivňuje způsob, jak se díváte na sourozeneckou rivalitu svých dětí?

Prvorození rodiče se umí nejlépe vcítit do pocitů a potřeb prvorozených dětí, druhorození zase do pocitů a potřeb těch druhorozených atd.

Já jsem starší sestra a v souvislosti s těmito zkušenostmi očekávám u naší prvorozené dcery, že mladší sourozence povede a že bude rozhodovat.

Ovšem naše vlastní přirozenost není v tomto případě užitečná pro všechny naše děti.  První krok je, si to uvědomit, pak s tím můžeme dál pracovat.

 

Jak vám pomohlo uvedených 6 tipů? Je některý proti vašemu přesvědčení? Nebo je pro vás těžké nové informace o tom, jak vychovávat sourozence bez rivality, uvést do praxe? Zvu vás do mojí FB skupiny,  ve které můžete čerpat ze zkušeností aktivních rodičů dětí s ADHD.