Co se mi v léčbě ADHD u dcery nejvíce osvědčuje? Během posledních měsíců jsem vybudovala systém péče a podpory, který si troufám nazývat slovem KOMPLEXNÍ. V článku se dozvíte, co konkrétně komplexním přístupem myslím v souvislosti s léčbou ADHD a z jakých důvodů se mi osvědčuje tento přístup konzultovat s rodiči a pomáhat jim s jeho nastavením.

Jak začít s léčbou ADHD?

 

O léčbě ADHD jsem se dozvěděla něco již při studiích. Když se tato diagnóza potvrdila u mojí dcery, tak jsem sáhla po aktuálně dostupné literatuře hlavně proto, abych si „v hlavě zautomatizovala“ základní doporučení pro léčbu ADHD, která jsem pro vás sepsala v článku Diagnóza ADHD pro začátečníky. To byl dobrý začátek. Ale co dál?

Léčba ADHD není jen boj s nežádoucími projevy!

 

Zjistila jsem, že co se týče léčby ADHD, tak tipů – co dělat – se dá najít hodně, ještě více se dá najít tipů – co nedělat. Čím více jsem četla a studovala, tím více jsem měla pocit, že „musím pořád něco s dcerou trénovat a dohánět“ a to jsem brzy vyhodnotila jako neudržitelnou cestu, která nenabízí „opravdové řešení“.

Léčba ADHD je z velké části bojem s nežádoucími projevy této poruchy a to je náročná disciplína. Ale boj s nežádoucími příznaky není jediná věc, která ovlivňuje přiměřený rozvoj dítěte a bezpečnou a zároveň podnětnou atmosféru v rodině a ve škole.

Co všechno je při léčbě ADHD důležité?

 

Na základě svých profesních i osobních zkušeností jsem došla k závěru, že je optimální, aby rodina dítěte s ADHD věnovala pozornost následujícím oblastem, každé v jiné míře, podle toho, co jejich dítě konkrétně potřebuje. Důležité je žádnou z těchto oblastí úplně neopomenout.

  • výchova – režim, hranice, komunikace, pozitivní posilování, užitečně definované cíle…
  • vzdělávání dítěte – výběr školy, jak využívat služeb PPP a SVP, komunikace s učiteli, jak na domácí úkoly, výstupy ze vzdělávání…
  • trénink oslabených dovedností dítěte – rozvoj pozornosti, trénink dovedností pro čtení, psaní a počty, prevence SPU…
  • rozvoj silných stránek/talentů dítěte
  • péče o pečující osoby – prevence a řešení rodičovského vyhoření, na řešení orientovaná psychoterapie, výchovné poradenství…
  • mateřský mentoring –  podpora a sdílení s rodiči v podobné situaci
  • léčba neurovývojových oslabení dítěte – výběr vhodné a dostupné terapie, doporučení kontaktů – EEG- biofeedback, INPP, HANDLE program…
  • zpracovávání emocí, bloků, zátěží – výběr vhodné a dostupné terapie, doporučení kontaktů – Kraniosakrální terapie, EFT, Bachovy esence…
  • „výživa pro mozek“ – doporučený postup pro výběr vhodných potravinových doplňků pro dítě, vhodná výživa…

Po přečtení tohoto výčtu oblastí vás asi napadají otázky jako: „Jak to všechno zvládnout?“, Jak se vyhnout zahlcení či vyhoření?“

Proč je léčba ADHD jako hra s provázky?

 

Práce s dítětem s ADHD je jako „hra s provázky“. Zkuste si představit, že je to něco jako hraní s loutkou s mnoha vodícími provázky. Aby byl pohyb loutky plynulý, aby měl nějaký cíl apod., tak musí „vodič“ (rodič) mít zkušenosti, musí to zkrátka s loutkou umět, musí dbát na rozvoj spolupráce, pravidelný trénink a radost z toho všeho.

Když bude urputně tahat jen za jeden provaz, tak loutka nebude hbitější, naopak –  zasekne se. Když to naopak „bude mít v ruce“, tak nebude muset vyvíjet žádný zvláštní tlak a loutka se bude krásně pohybovat a spolupracovat.

Klíč je v tom, hlídat si všechny provázky, vědět o nich, hledat, za které provázky jde tahat současně, které se třeba použít zvlášť, které pohyby zvládá loutka úplně sama bez pomoci atd.

Při léčbě dětí s ADHD je důležitá péče o jejich rodiče

 

Typické pro maminky dětí s ADHD je opomenutí oblasti – péče o sebe.  Rozumím tomu, mám tři děti s několika diagnózami, pracovně vytíženého manžela, svoje pracovní projekty a mezitím tím vším každodenně praktikuji léčbu ADHD prostřednictvím komplexního přístupu.  Zkrátka mám slušně našlápnuto k tomu – „mít toho nad hlavu“.

Ale dobře si uvědomuji, že je důležité starat se o to, abych měla dost pozitivní energie a síly, protože jedině tak mohu zvládat pravidelně kontrolovat „hru s provázky“, tedy komplexní přístup k léčbě ADHD, SPU apod.

S nastavením komplexní léčby ADHD vám mohu pomoci

 

Líbí se vám myšlenka léčby ADHD jako „hra s provázky“? Nevíte, jak tuhle myšlenku konkrétně zpracovat ve prospěch vašeho dítěte a tak, aby to fungovalo v podmínkách vaší rodiny?

Není nutné načíst hromady knih, ani věnovat denně hodiny času trénování všeho, co se kde dočtete nebo co vám kdo poradí. K dobře nastavené léčbě ADHD v souladu s komplexním přístupem můžete dojít zkratkou přes online nebo telefonickou konzultaci, která vám ušetří spousty času a přinese nový pohled na léčbu ADHD.

Funguje vám „hra s provázky“ dobře? Akorát cítíte, že vás to postupně více a více vyčerpává? Je určitě na místě věnovat se prevenci rodičovského vyhoření. K tomuto tématu nabízím pro rodiče dětí s ADHD speciální online kurz STOP VYHOŘENÍ, do kterého je možné se přihlásit dvakrát za rok.

Přeji hodně úspěchů s léčbou ADHD prostřednictvím komplexního přístupu a těším se na spolupráci.